ЦЕНИ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

 

 

 ОЧАКВАМЕ РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА СТРОЕЖ 

 

ВХОД АПАРТАМЕНТ № ЕТАЖ № ОПИСАНИЕ ЧИСТА ПЛОЩ М2 ОБЩИ ЧАСТИ М2 изложение ПЛОЩ МАЗЕ м2 ОБЩО ПЛОЩ М2 ЦЕНА ЕВРО ПЛОЩ ДВОР М2 СТАТУС АКЦИЯ
Вх.А ателие-А1 0 дневна , БТ, килер 39.32 7.23 запад 46.55 N/A  свободен
Вх.А ателие-А2 0 дневна , БТ, килер 56.95 10.47 запад 67.42 N/A свободен
Вх.Б ателие Б1 0 дневна , БТ, килер 56.95 10.47 3aпад 67.42 N/A  свободен
Вх.Б ателие Б2 0 дневна , БТ, килер 39.32 7.23 запад 46.55 N/A  свободен
Вх.А ап.А1 1 дневна ,две спални , БТ ,WC, тераса и двор . 88.94 18.11 изток-запад 109.99 N/A  19.76 свободен
Вх.А ап.А2 1 дневна , спалня ,БТ, килер и двор 52.82 11.41 изток 67.27 N/A  33.81 свободен
Вх.А ап.А3 1 дневна, спалня ,БТ, килер и двор 54.07 11.64 изток 68.21 N/A  43.72 свободен
Вх.А ап.А4 1 ет. дневна, спалня ,БТ, килер , тераса и двор 52.84  10.72

 север/

изток

66.13 N/A свободен
Вх.Б ап.Б1 1 дневна, спалня ,БТ, килер, тераса 52.84 11.19 юг / запад 66.97 N/A  свободен
Вх.Б ап.Б2 1 дневна, спалня ,БТ и двор 54.07 11.67 юг/изток 68.78 N/A  43.72 резервиран
Вх.Б ап.Б3 1 дневна с трапезария , спалня ,баня с wc и двор 52.82 11.37 изток 66.69

N/A

 

 33.81 свободен
Вх.Б ап.Б4 1 дневна ,две спални, БТ , WC , тераса и двор 88.94 18.09 изток/запад 109.59 N/A  19.76 свободен
Вх.А ап.А5 2 дневна,две спални, БТ , WC, две тераси 88.94 18.09 изток/запад 109.59 N/A свободен
Вх.А ап.А6 2 дневна, спалня ,баня с wc и тераса 55.75 12.00 изток 70.31 N/A свободен
Вх.А ап.А7 2 дневна, спалня ,баня с wc и тераса 57.00 12.27  изток 71.83 N/A свободен
Вх.А ап.А8 2 дневна, спалня ,баня с wc и тераса 55.77 11.32 север/изток 69.65 N/A  свободен
Вх.Б ап.Б5 2 дневна, спалня ,баня с wc, тераса 55.77 11.78 юг/запад 70.11 N/A резервиран
Вх.Б ап.Б6 2 дневна, спалня ,баня с wc,тераса 57.00 12.27 юг/изток 71.83 N/A резервиран
Вх. Б ап. Б7 2 дневна, спалня ,баня с wc и тераса 55.75 12.00 изток 70.31 N/A  свободен
 Вх. Б  ап. Б8  2  дневна, две спални, БТ ,WC, две тераси.  88.94  18.09  изток/запад  109.59 N/A  свободен
Вх. А ап.А9 3 дневна, две спални, БТ , WC, две тераси 88.94 18.13 изток/запад 110.29 N/A свободен
Вх. А ап.А10 3 дневна, спалня ,баня с wc и тераса 55.75 12.03 изток 70.90 N/A

двор

 

 

 свободен
Вх. А ап.А11 3 дневна, спалня ,баня с wc и тераса 57.00 12.26 изток 71.73 N/A свободен
Вх. А ап.А12 3 дневна, спалня ,баня с wc и тераса 55.77 11.32 север/изток 69.56 N/A свободен
Вх. Б ап.Б9 3 дневна, спалня ,баня с wc и тераса 55.77 11.82 юг/запад 70.81 N/A свободен
Вх. Б ап.Б10 3 дневна, спалня ,баня с wc и тераса 57.00 12.30 юг/изток 72.42 N/A свободен
Вх. Б ап.Б11 3 дневна, спалня ,баня с wc и тераса 55.75 11.99 изток 70.21 N/A свободен
Вх. Б ап.Б12 3 дневна, две спални, БТ ,WC, две тераси 88.94 18.09 изток/запад 109.50 N/A свободен
Вх. А ап.А13 4 дневна,две спални , БТ , WC, тераса 82.07 15.13 изток 103.06 N/A свободен
Вх. Б ап.Б13 4 дневна, две спални, баня с wc БТ, WC, тераса 82.07 15.13 изток 103.06 N/A свободен
 .

 

 

 

Наименование Етаж № площ по арх. проект общи части М2 Общо площ М2 ЦЕНА ЗА ГАРАЖ ЕВРО СТАТУС
м2 м2 м2 м2
 кота – 3.40
Гаражи
Гараж 1 0 22,05 17.86 39.91 9900 свободен
Гараж 2 0 22.50 18.23 40.73 9900  свободен
Гараж 3 0 22.50 18.23 40.73 9900  свободен
Гараж 4 0 22.50 18.23 40.73 9900  свободен
Гараж 5 0 22.50 18.23 40.73 N/A  резервиран
Гараж 6 0 22.50 18.23 40.73 9900  свободен
Гараж 7 0 22.50 18.23 40.73 9900  свободен
Гараж 8 0 22.50 18.23 40.73 9900  свободен
Гараж 9 0 22.50 18.23 40.73 9900  свободен
Гараж 10 0 22.50 18.23 40.73 9900  свободен
Гараж 11 0 22.50 18.23 40.73 9900  свободен
Гараж 12 0 21.50 17.42 38.92 9900  свободен
Гараж 13 0 21.83 17.69 39.52 9900  свободен
Гараж 14 -1 22.05 15.88 37.93 8900  свободен
Гараж 15 -1 22.50 16.20 38.70 8900  свободен
Гараж 16 -1 22.50 16.20 38.70 8900  свободен
Гараж 17 -1 22.50 16.20 38.70 8900  свободен
Гараж 18 -1 22.50 16.20 38.70 8900  свободен
Гараж 19 -1 22.50 16.20 38.70 8900  свободен
Гараж 20 -1 22.50 16.20 38.70 8900  свободен
Гараж 21 -1 22.50 16.20 38.70 8900  свободен
Гараж 22 -1 22.50 16.20 38.70 8900  свободен
Гараж 23 -1 22.50 16.20 38.70 8900  свободен
Гараж 24 -1 22.50 16.20 38.70 8900  свободен
Гараж 25 -1 21.50 15.48 36.98 8900  свободен
Гараж 26 -1 21.83 15.72 37.55 8900  свободен
Гараж 27 -1 (за 2 коли) 48.76 35.12 83.88 21500  свободен
Гараж 28 -1 30.58 22.02 52.60 15000  свободен
Гараж 29 -1 30.58 22.02 52.60 15000  свободен
Гараж 30 -1 30.58 22.02 52.60 15000  свободен
Гараж 31 -1 30.58 22.02 52.60 15000  свободен
Гараж 32 1 (за 2 коли) 55.24 39.78 95.02 22500  свободен

 

Етажни планове